ZNLV Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging

20 april Laatste les
23 april demonstratie ZNLV in De Borgh Geldrop
24 april start vrijwerkperiode
27 april Koningsdag (geen vrijwerken)
25 mei Hemelvaartsdag (geen vrijwerken)
Vrijwerken tot zomervakantie Lievendaal